สพม.35 ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เปตอง ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล ฯลฯ
นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ