สพม.35 ร่วมเปิดงานกีฬาสี โรงเรียนลำปางกัลยาณี

นายประจักษ์ สีหราช ผู้่อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนลำปางกัลยาณี ปี 2563 โดยมีนายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี กล่าวรายงาน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563
กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน ได้รักการออกกำลังกาย มีความรู้รักสามัคคี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุข รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

ณรงค์ ศรีตาบุตร/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน