สพม.35 ร่วมแสดงความยินดีผอ.โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะ ร่วมแสดงความยินดี กับนายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน โดยจัดกิจกรรมต้อนรับในวันที่ 5 มีนาคม 2563 มีคณะผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

เกรียงศักดิ์ ยอดสาร
รอง.ผอ.สพม.35/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน