สพม.35 ร่วมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ปปช.

นายชวพล แก้วศิริพันธ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากร ได้แก่ นางสาววาสนา บุญมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ , นางชนัดดา ทิพย์เลิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ , นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ , นายลัญจกร ผลวัฒนะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวฐารดี วงศ์ษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ,คณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู โรงเรียนในสังกัด สพม.35 เข้าร่วมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

พีรวุทธิ์ ศรีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ