สพม.35 ร่วม ฌาปนกิจศพ นายพิธี ทองแดง ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะบุคลากร ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายพิธี ทองแดง ข้าราชการครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ณ วัดประตูต้นผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563
สุทัศชัย จันโท/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน