สพม.35 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การเตรียมความพร้อมโรงเรียนลำปางกัลยาณี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลงพื้นที่ ตรวจติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และเตรียมการจัดการเรียนการสอนภายใต้การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านระบบทางไกล ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทีมงานลงพื้นที่ ประกอบด้วย ทีมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ปูพรมลงพื้นที่ตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2563 ครอบคลุมจังหวัดลำปาง และลำพูน
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนลำปางกัลยณี โดยมีนายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี รายงานการเตรียมความพร้อม

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
พีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล/เจ้าของเรื่อง