สพม.35 ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเถินวิทยา

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการเรียน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ โรงเรียนเถินวิทยา โดยมีนายวิโรจน์ หลักมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ อีกทั้งชื่นชมคณะครู ผู้บริหาร ที่ร่วมสนับสนุนให้นักเรียนได้สมัครสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 และขอความร่วมมือให้คณครูใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้เป็นแนวทางการในการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย

ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

ณรงค์ ศรีตาบุตร/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน