สพม.35 ลงพื้นที่ติดตามการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองปานวิทยา

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเมืองปานวิทยา ประกอบด้วย นายวัชรินทร์ จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา, นายธรณินทร์ พานธงรักษ์, นายคึกฤทธิ์ นิวันติ,นายพรชัย จินะทา, นายจิรโชติ ปวงสายใจ เข้าศึกษาแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองปานวิทยา
จากการสอบถาม ความคิดเห็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนป่าเหมี้ยง มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเมืองปานวิทยาครบ 100% ขอชื่นชมคณะครูและผู้บริหาร ที่ร่วมประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ผู้ปกครอง นักเรียนในพื้นที่จนประสบผลสำเร็จ

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

ณรงค์ ศรีตาบุตร/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน