สพม.35 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การเรียนออนไลน์

นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะทำงาน ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การเรียนออนไลน์ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม และโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ภายใต้การป้องกันเชื้อไวรัสโควิค 19 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่
ชมข่าว FB สพมสามสิบห้า ได้ที่นี่

มนตรี นันไชย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน