สพม.35 วางพานพุ่ม เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
คณะบุคลากร โดยการนำของนายชนินทร์ วรรณมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม วางพานพุ่มดอกไม้สด ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดลำปาง

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ