สพม.35 วางแผนตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลเป็นเจ้าภาพหลัก
การประชุมครั้งนี้ นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางแผนเตรียมการรับมือการสถานการณ์ฯ ครั้งนี้ โดยจัดประชุมในวันที่ 4 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมทันใจ สพม.35 และ จัดตารางออกนิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 5- 15 มกราคม 2564

ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-รายงาน