สพม.35 วางแผนนจัดสถานที่รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 12 อัตรา ประกอบด้วย 7 รายวิชา โดยจะดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2563 ณ สพม.35 ในเวลาราชการ
นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงประชุมเตรียมความพร้อมวางแผนบริหารจัดการสถานที่ และบุคลากรเพื่อรับสมัคร ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกู่คำ สาระสำคัญการประชุมเตรียมความพร้อม
สพม.35 จะจัดสถานที่รับสมัคร ไว้ลานด้านหลัง สำนักงาน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้ารับสมัคร และรับสมัคร ณ ห้องประชุมกู่คำ ในการรับสมัครดังกล่าว ได้เตรียมมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิค 19 โดยจัดสถานที่เว้นระยะห่าง และเรียกผู้สมัครเป็นรายบุคคล พร้อมมีเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลล้างมือ ไว้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจ และปลอดภัยแก่ผู้สมัครทุกคน
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

กิตติศักดิ์ นวลจันทร์
นักทรัพยากรชำนาญการ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล/เจ้าของเรื่อง