สพม.35 วางแผนบริหารจัดการโรงเรียนดีสี่มุมเมือง

วันที่ 28 มกราคม 2564 นายไพชยา พิมพ์สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ณ ห้องประชุมทันใจ สพม.35 เพื่อเป็นการทบทวนโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองของ สพม.35 และรายงานการดำเนินงานต่อต้นสังกัดต่อไป

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

ณัฐกิตติ์ วงศ์น้ำโจ้
นักวิเคราห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ