สพม.35 วางแผนรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2563

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานภาพรวม) ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

รับชม ข่าว สพฐ ได้ที่นี่

ณัฐกิตติ์ วงศ์น้ำโจ้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/ภาพ-รายงาน
กลุ่มนโยบายและแผน/เจ้าของโครงการ