สพม.35 วางแผนเตรียมรับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น. นายไพชยา พิมพ์สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และนางอุดม ถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร เพื่อเตรียมการรองรับการลงพื้นที่ของรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสุทิน แก้วพนา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

สุวลี สาคำ
นักวิเคราะห์นโยชายและแผนชำนาญการ/รายงาน-ภาพ