สพม.35 ศึกษาดูงานโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษาตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร ICT และการจัดการศึกษาเตรียมความพร้อมในช่วงของ โควิค 19 ที่ได้ดำเนินการประสบผลสำเร็จ เป็นอย่างดี
ชมภาพข่าว สพฐ ได้ที่นี่
ชมข่าว FB สพมสามสิบห้า ได้ที่นี่

ณรงค์ ศรีตาบุตร/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน