สพม.35 สรรหาพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน

ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ดำเนินการจัดสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ณ สนามสอบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครสรรหาพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 15 -19 มิถุนายน 2563 มีผู้สนใจร่วมสมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 741 ราย เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนจำนวน 12 อัตรา ใน 7 สาขาวิชาคือ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์(ทั่วไป),ฟิสิกส์,เกษตรกรรม(พืชสวน),และ ดนตรี(ดุริยางค์ศิลป์) โดยสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และจะประกาศผลการสรรหา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ผู้ผ่านการสรรหา จะได้รับการขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการสรรหา
ชมภาพกิจกรรม FB สพมสามสิบห้า ได้ที่นี่
ชมข่าวหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ได้ที่นี่
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มพัฒนาบุคลากร/เจ้าของโครงการ