สพม.35 หารือการบริหารจัดการโรงเรียนปงแสนทองวิทยา

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานการประชุมผู้นำชุมชนและอดีตคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปงแสนทองวิทยา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เรื่องการแก้ไขปัญหา สภาพแวดล้อม และอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในโรงเรียนปงแสนทองวิทยาที่ยุบเลิกสถานศึกษาไปแล้ว เพื่อมิให้เกิดปัญหาต่อชุมชน ณ ห้องประชุมกุ่คำ สพม.35 ในวันที่ 24 มีนาคม 2563

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

ศศิธร บุญชุม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/เจ้าของเรื่อง