สพม.35 อบรมวิทยากรแกนนำสิ่งแวดล้อมศึกษา รุ่นที่ 1

วันที่ 30 กันยายน 2563 ดร. กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยมี ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเพื่อสร้างแกนนำวิทยากรในการขับเคลื่อนระดับสำนักงานเขตพื้นที่ ซึ่งคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นด้านสภานักเรียนและสิ่งแวดล้อมศึกษา จำนวน 20 เขต จำนวนผู้เข้าอบรมจากสำนักงานเขตพื้นที่ละ 2 คน รวม 40 คน จากจำนวน 20 เขตพื้นที่การศึกษา เข้ารับการอบรมจากวิทยากรทั้งหน่วยงานภายในและองค์กรภายนอกด้านสิ่งแวดล้อมตลอดโครงการ
ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรุ่นที่ 1 ประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 10 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 10 เขต ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมี นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนายลัญจกร ผลวัฒนะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมไกรทอง โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

พีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ-รายงาน