สพม.35 อบรมเข้มครูผู้ช่วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 21 ถึง 22 ธันวาคม 2563 ณ กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน เพื่อให้ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสิบห้า ได้ที่นี่
ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

ลัญจกร ผลวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/รายงาน-ภาพ