สพม.35 เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการ Coaching สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการ Coaching ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจังหวัดลำพูน ด้วยกระบวนการสอนงาน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีผู้เข้าร่วมคือ นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและคณะศึกษานิเทศก์จากหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดลำพูนเข้าร่วม ณ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ลำพูน วันที่ 11 มิถุนายน 2562

พีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ