สพม.35 เดินหน้าตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ของโรงเรียนในสังกัด ภายใต้โครงการการประเมิน ITA Online สถานศึกษา เพื่อให้ข้อมูลสถานศึกษาเป็นปัจจุบัน สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว รองรับการ สืบค้น ตรวจสอบ อย่างโปร่งใสรอบด้าน
โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานคณะกรรมการฯ ตรวจสอบในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องกู่คำ สพม.35
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่
ชมข่าว FB สพมสามสิบห้า

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
สุทัศชัย จันโท
พนักงานราชการ/ภาพ
กลุ่มกฎหมายและคดี/เจ้าของโครงการ