สพม.35 เดินหน้ามอบเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลจังหวัดลำพูน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เดินหน้ามอบเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลจังหวัดลำพูน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ “กิจกรรมดี ที่สพท และสถานศึกษาทำเพื่อสังคมในช่วงโควิค 19” โดยการระดมทรัพย์จากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563
นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดลำพูน และบุคลากรในสังกัด เดินหน้ามอบเงินช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมอบให้แก่โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน 20,000 บาท นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน เป็นผู้รับมอบ และมอบให้จังหวัดลำพูน เพื่อจัดซื้อเครื่องมือที่จำเป็นในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 12,500 บาท โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นผู้รับมอบ

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
กลุ่มอำนวยการ/เจ้าของเรื่อง