สพม.35 เดินหน้าสร้างความเข้าใจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (ลำพูน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เดินหน้า เตรียมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในสังกัด สร้างความรับรู้รับทราบเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำกระบวนการประเมิน ITAไปปรับใช้ในสถานศึกษา ตลอดระยะเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2563 ทั้งจังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน
โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน นายชวพล แก้วศิริพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กล่าวรายงาน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบจังหวัดลำพูน คุณอรทัย พิบูลอาลักษ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตเชี่ยวชาญ
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าวหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ไ้ดที่นี่
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ลัญจกร ผลวัฒน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/ภาพ
กลุ่มกฎหมายและคดี/เจ้าของโครงการ