สพม.35 เดินหน้า ตรวจเข้ม โรงเรียนกลุ่มหริภูญชัย ลำพูน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มโรงเรียนหริภูญชัย จังหวัดลำพูน ในวันที่ 5 มกราคม 2564
โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนหริภูญชัย จังหวัดลำพูน รองผู้อำนวยการและคณะครู รายงานการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 ตามมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

พลอยไพลิน นิลกรรณ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน