สพม.35 เตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ O- NET

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ O-NET เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563
นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กล่าวรายงาน มีข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดจำนวน กว่า 100 คน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ