สพม.35 เตรียมความพร้อมพัฒนาครูผู้ช่วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมี นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกู่คำ สพม.35 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2563

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

วัชรี สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล/รายงาน-ภาพ