สพม.35 เตรียมความพร้อมอบรมประเมินวิทยฐานะแนวใหม่

นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รอง ผอ.สพม.35 ประธานในที่ประชุม และตัวแทนวิทยากร จาก ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย/คณะกรรมการ ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม โครงการอบรมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

วัชรี สิทธิวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล/รายงาน-ภาพ