สพม.35 เตรียมวางแผนการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้รับแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
โดยมีนางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานการประชุม เป็นการประชุม ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาแผนการรับนักเรียน เขตพื้นที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรียน คุณสมบัติของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

วศินี วนรัตน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/รายงาน-ภาพ