สพม.35 เปิดธนาคารขยะรีไซเคิล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทำพิธีเปิดธนาคารขยะ (Recycle Waste Bank) ตามโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ธนาคารขยะ (Recycle Waste Bank) สพม.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะ และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม โดยนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานในพิธี 35 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กล่าวรายงาน
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

ลัญจกร ผลวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/รายงาน
นายสุทัศชัย จันโท/ภาพ