สพม.35 เยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนไหล่หินวิทยา

นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พร้อมคณะเยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนไหล่หินวิทยา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้การต้อนรับ พร้อมนำชมการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน สภาพอาคารสถานที่ และการจัดบรรยากาศแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
พีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ