สพม.35 เสนอผลงานหน่วยงานและบุคลากรยอดเยี่ยม

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รอง ผอ.สพม.35 เป็นประธานประชุมคณะทำงานการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทรางวัล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ คณะครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และบุคลากรในสังกัด สพม.35 ณ ห้องประชุมกู่คำ สพม.35

ชมข่าว FB สพมสามสิบห้า
บุษยา ฟองสม/ภาพ-รายงาน