สพม.35 เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดการประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนสู่การปฏิบัติของครูให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน โดยนางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

ลัญจกร ผลวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/รายงาน-ภาพ