สพม.35 เสริมสร้างทักษะการดูแลนักเรียนให้คณะครู สพม.35

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้คณะครูผู้ดูแลงานอนามัยโรงเรียน จำนวน 45 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
โดยมีนางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิด นายลัญจกร ผลวัฒนะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กล่าวรายงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านการดูแลนักเรียน ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน อีกทั้ง ระดมความคิดเห็น และแนวทางแก้ไขปัญหา จากสถานการณ์จริงที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันของคณะครู นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีวิทยากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมเสริมความรู้ทางการแพทย์และหลักจิตวิทยาให้คณะครูได้มีทักษะในการรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอีกด้วย
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

ฐารดี วงศ์ษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/เจ้าของโครงการ