สพม.35 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร รอง.ผอ.สถานศึกษารุ่นใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต และสร้างกลไกป้องกันและยับยั้งการทุจริต ให้แก่คณะครูผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็น รองผู้อำนวยการสถานศึกษารุ่นใหม่ ในสังกัด จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2563 ณ กัสซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต และสร้างกลไกป้องกันและยับยั้งการทุจริต โดยมีนายชวพล แก้วศิริพันธ์ นิติกร สพม.35 กล่าวรายงาน กิจกรรมฯ ครั้งนี้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นไปตามนโยบายเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาสุจริต สนองนโยบายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่
ชมข่าว FB สพมสามสิบห้า ได้ท่นี่

ลัญจกร ผลวัฒน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/ภาพ-รายงาน
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
กลุ่มกฎหมายและคดี/เจ้าของโครงการ