สพม.35 แสดงความจงรักภักดี ร่วมพิธีน้อมรำลึก รัชกาลที่ 5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยการนำของนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย บำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 57 รูป และวางพวงมาลา ในพิธีช่วงเช้า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562

ลัญจกร ผลวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/ภาพ
ศศิกมล ก๋าหล้า/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ร่วมงาน