สพม.35 แสดงความยินดีกับผอ.วัฒนธรรม คนใหม่

นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะบุคลากร แสดงความยินดีกับ นางลัษมา ธีราเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คนใหม่ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ