สพม.35 Big Cleaning Day

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นางนภาพร แสงนิล นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะบุคลากร ร่วมกันทำความสะอาด บริเวณสถานที่ทำงาน และบริเวณโดยรอบ สำนักงาน ในวันที่ 25 มีนาคม 2563
เพื่อรักษาความสะอาด และให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 และสร้างความน่าเชื่อถือ แก่ผู้มาติดต่อรับบริการ
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

นลินา เลาสูง
นักวิชาการจัดการทั่วไปชำนาญการ/รายงาน
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ
กลุ่มอำนวยการ/เจ้าของโครงการ