สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความขอบคุณโรงเรียนลำปางกัลยาณี เนื่องในโอกาส ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา “ลูกช้าง เขลางค์ RUN”