สรุปรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.35

sum-medal-62

 

รายละเอียดรางวัล ชนะเลิศ

รายละเอียดรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

รายละเอียดรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2