สื่อวีดีทัศน์พัฒนาวิชาชีพครูผู้สอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคำนวณ

     วิธีการรับชมสื่อวีดีทัศน์พัฒนาวิชาชีพครูผู้สอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ทางห้องเรียน DLIT การศึกษาพิเศษ

     1.คลิก Link URL ตามรูป หรือ Scan QR Code

     สื่อวีดีทัศน์ที่ 1 วีดีทัศน์เพื่อการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน โดยมีเนื้อหาแนะนำการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนและแนะนำเทคนิคการสอน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ

https://t2m.io/2KgGNswg

     สื่อวีดีทัศน์ที่ 2 วีดีทัศน์เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานความรู้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูและนำเสนอแบบปฏิบัติการสอนที่ดี (Best Practice)

https://t2m.io/X9RuS5xK

    สื่อวีดีทัศน์ที่ 3 วีดีทัศน์ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก : การวิจัยและสื่อการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคำนวณ

https://t2m.io/Pe1mt6ty

     2. เข้าทางเว็บไซต์ DLIT : www.dlit.ac.th