หนังสือ สพม.35 ด่วนที่สุด ศธ04265/ว1878 เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัด สพฐ.

news-promote-030663

 

หนังสือ สพม.35 ด่วนที่สุด ที่ ศธ04265/ว1878 เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน