หนังสือ สพม.35 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2563

news-person-140763-1

 

หนังสือ สพม.35 ที่ ศธ 04265/ว2375 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2563