อบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน

โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C) รุ่นที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน การอบรมฯ ครั้งนี้ เพื่อฝึกอบรมและปลูกฝังเยาวชนให้มีทักษะชีวิต และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นผู้มีระเบียบ วินัย มีความรับผิดชอบ เป็นพลเมืองดีของสังคม
ชมภาพกิจกรรม FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าวเชียงใหม่นิวส์ ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร/ภาพ