เกษตรตามรอยศาสตร์พระราชาสู่ห้องเรียน

70 ปี กษัตริย์ เกษตร

    ภาพยนต์แอนิเมชั่น 2 มิติ “70 ปีกษัตริย์ เกษตร” เป็นภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราว ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 

เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์

   ภาพยนต์แอนิเมชั่น 2 มิติเรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “ทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน”