“เกี่ยวข้าว” โครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าง ตามโครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เพื่อปลูกฝังพื้นฐานความรู้ ความมีจิตสำนึกในการธำรงรักษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาไทย เสริมสร้างทักษะประสบการณ์ชีวิต ให้แก่นักเรียน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563
ในการนี้ นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีนายสุทิน คงสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กล่าวรายงาน
ชมภาพกิจกรรม ได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

ณรงค์ ศรีตาบุตร/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน