เปิดบ้านวิชาการ “มนต์เสน่ห์ป่าซาง เปิดโลกกว้างทางการศึกษา ปี 2563”

โรงเรียนป่าซาง จัดงานเปิดบ้านวิชาการ “มนต์เสน่ห์ป่าซาง เปิดโลกกว้างทางการศึกษา ปี 2563”
Pasang’s Charming & Opening The Educations World 2020 โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน นายประทีป สุวรรณาภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซางกล่าวรายงาน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมฯ ดังกล่าว เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ให้แก่นักเรียนอีกทั้ง จัดแสดงผลงานทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อเผยแพร่ผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน เสริมสร้างความสามัคคี แสดงความเป็นหนึ่งเดียวให้โรงเรียนในพื้นที่บริการและโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีจำนวน 16 โรงเรียน ได้รับชม ชื่นชม มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนป่าซางต่อไป
ชมข่าวเชียงใหม่นิวส์ ได้ที่นี่
ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ