เปิด “ห้องศูนย์จีนศึกษา” ตามโครงการพัฒนาศูนย์จีนศึกษาโรงเรียนป่าซาง

โรงเรียนป่าซาง จัดกิจกรรม เปิด “ห้องศูนย์จีนศึกษา” ตามโครงการพัฒนาศูนย์จีนศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนสู่มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางการศึกษา ร่วมกัน ระหว่างไทย – จีน ปลูกฝังและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในจังหวัดลำพูน ให้มีความสามารถเข้าถึงการสื่อสารทางภาษา และความเข้าใจวัฒนธรรมไทย – จีน ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน สร้างแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับข้อมูลด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศจีน สร้างแกนนำเครือข่ายภาษาจีนในกลุ่มโรงเรียนจามเทวี และบุคคลที่สนใจ เสริมสร้างนักเรียนให้มีทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน
โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน นายประทีป สุวรรณาภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง กล่าวรายงาน มีเครือข่ายการศึกษาในจังหวัดลำพูนร่วมกิจกรรม กว่า 100 คน
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

ณรงค์ ศรีตาบุตร/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน