เพื่อสุขภาพที่ดี สพม.35 นำบุคลากรตรวจสุขภาพประจำปี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร ตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ณ ห้องปันเจิง สพม.35 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความสนใจ รวม 30 คน โดยกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้บริหารดำเนินการครั้งนี้
ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่
ชมข่าว FB สพมสามสิบห้า

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
กลุ่มอำนวยการ/เจ้าของเรื่อง