เยาวชนและสถานศึกษาดีเด่น สพม.35

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบเกียรตบัตรแสดงความยินดีกับสถานศึกษาชมรม To BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี และ โรงเรียนเถินวิทยา และมอบโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็น ให้แก่โรงเรียนลำปางกัลยาณี และรางวัลเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย 4 รางวัล ในการประชุมประจำเดือนกันยายน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

ชวพล แก้วศิริพันธ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ/ภาพ-รายงาน